wybrane prace na papierze / selected works on paper

↑ z serii gwaszy Niebo, 15 × 15 cm, gwasz, 2022
/ from gouache series Sky/Heaven, 15 × 15 cm, gouache, 2022

↑ z serii gwaszy Niebo, a5 × 24, gwasz, 2022
/ from gouache series Sky/Heaven, a5 × 24, gouache, 2022

Adwent, 4 × a4, gwasz, 2021
/ Advent, 4 × a4, gouache, 2021

↑ z serii gwaszy Niebo, a4 × 24, gwasz, 2021
/ from gouache series Sky/Heaven, a4 × 24, gouache, 2021

Here comes the sun, akwarela, 3 x 12,5 × 12,5 cm, 2019
/ Here comes the sun, watercolor, 3 x 12,5 × 12,5 cm, 2019
↑ 

Morning sun, gwasz, 2019
/ Morning sun, gouache, 2019
↑ 

20.06.20 wschód, 2020
/ 20.06.20 dawn, 2020
20.06.20 południe, 2020
/ 20.06.20 midday, 2020