CONTACT

anna-marczak-gut-contact
↑ fot. Filip Kowalski / instalacja Faustyny Makaruk z wystawy artystki Przebrzask, Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, Warszawa 2018
/ phot. Filip Kowalski / from the Przebrzask exhibition of an artist Faustyna Makaruk, Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie, Warsaw 2018

annamarczakgut@gmail.com  

Warsaw & Gdańsk, PL


Instagram   •   Facebook