Biały Kamień, obiekt, 2022 / White Stone, object, 2022

Biały Kamień to obiekt do znalezienia w przestrzeni publicznej – na ścieżkach, trawnikach etc. Na początku powstało około 250 kamieni na potrzeby Parku Sztuki w Białej Podlaskiej w 2022. Obecnie projekt kontynuowany jest oddolnie co oznacza, że ów obiekt/y można znaleźć w dowolnym miejscu i czasie (w Polsce), a znalazłszy – zatrzymać. Każdy kamień to naturalnie biały otoczak, większość w rozmiarze +/- 4 cm ⌀. Jedyną dodatkową ingerencją jest namalowane na nim niebo. 
/
White Stone is an object ready to be found in public space. At the beginning, there were about 250 stones dedicated to Park Sztuki in Biała Podlaska, PL art in public show in 2022. However, currently the project is being continued, which means that it can be found in any place and time (in Poland) and kept. Every stone is naturally white, and the majority of them are +/-4 cm ⌀ in size. The only interference is the sky painted on each.
Białe Kamienie, obiekty, 2022  
/ White Stones, objects, 2022
Biały Kamień, Park Sztuki, Biała Podlaska, 2022
/ White Stone, Park of Art, Biała Podlaska, PL, 2022