Koła, druk cyfrowy, 2014 / Circles, digital print, 2014

Koła, druk cyfrowy, 2014  
/ Circles, digital print, 2014
↑ Galeria Wertykalna, Katowice, 2016 / zdj. dzięki uprzejmości Pracowni nr 6
/ Wertykalna Gallery, Katowice, PL, 2016 / ph. courtesy 6th Studio 
↑ Galeria WOLNO, w ramach wystawy Kiss Print, Warszawa 2016
/ WOLNO Gallery, during Kiss Print show, Warsaw, PL, 2016 
↑ Galeria WOLNO, w ramach wystawy Kiss Print, Warszawa 2016
/ WOLNO Gallery, during Kiss Print show, Warsaw, PL, 2016 
↑ Galeria WOLNO, w ramach wystawy Kiss Print, Warszawa 2016
/ WOLNO Gallery, during Kiss Print show, Warsaw, PL, 2016